Mensenhandel


Mensenhandel is een ernstig misdrijf dat mensen berooft van hun waardigheid, vrijheid en fundamentele rechten. Tegelijkertijd heeft het ernstige gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de slachtoffers. Tot dusver heeft de mondiale gezondheidsgemeenschap echter slechts in beperkte mate bijgedragen aan het debat over de aanpak van mensenhandel, waarbij de gezondheidsbehoeften van slachtoffers van mensenhandel onvoldoende aandacht hebben gekregen.

AMELIE is een project, gefinancieerd door de EU, met als doel om de strijd tegen mensenhandel verder op te drijven door in te zetten op competentieversterking van gezondheidsmedewerkers en eerstelijnshulpverleners om zo slachtoffers van mensenhandel beter te identificeren, veilig door te verwijzen en een gender – en trauma sensitieve benadering toe te passen, met een focus op volwassen vrouwen.

Project partners