DIFFERENZA DONNA, Italië

Differenza Donna werd op 6 maart 1989 in Rome opgericht met als doel gendergerelateerd geweld aan het licht te brengen, te bestrijden, te voorkomen en te overwinnen. Betreffende mensenhandel is Differenza Donna sinds 1998 actief lid van het netwerk aan maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij het nationale doorverwijzingsmechanisme voor slachtoffers van mensenhandel, zoals geïntegreerd in het VN-protocol van 2000, het Verdrag van Warschau van 2005, EU-richtlijn 36/2011/EU en de UNHCR-richtlijnen van 2018. Inmiddels beheert Differenza Donna, vanuit een specifiek feministisch en intersectioneel perspectief, twee vluchtelingenhuizen en vier helpdesks voor vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel, deels ondersteund door publieke financiering. De organisatie heeft meer dan 1200 vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel opgevangen en ondersteund door in te spelen op hun behoeften, hun rechten te garanderen en hun sociale inclusie en veerkracht te bevorderen. Differenza Donna vergroot door haar activiteiten de bekendheid van het netwerk tegen mensenhandel; versterkt en verbreedt de samenwerking met andere belanghebbenden, gezondheids- en sociale diensten, lokale en nationale instellingen en organisaties.