COMUNITA PAPA GIOVANNI XXIII (APG23), Italië

APG23 is een internationale vereniging die in 1968 is opgericht door pater Oreste Benzi. De vereniging is aanwezig in 43 landen verspreid over vijf continenten, beheert 520 verschillende centra over de hele wereld en voert verschillende projecten uit om tegemoet te komen aan de verschillende behoeften van kwetsbare mensen, waaronder Europese en internationale projecten ter ondersteuning van slachtoffers van mensenhandel in samenwerking met talrijke NGO's en instellingen. Sinds 1996 is APG23 betrokken bij een dienst ter bestrijding van mensenhandel ten behoeve van slachtoffers van mensenhandel, in het bijzonder slachtoffers van seksuele uitbuiting, met een gender-, intersectionele en interculturele benadering. De Dienst voorziet in: eerste contact van de slachtoffers via 27 straatteams en 5 teams van eerste contact binnenshuis; opvang in opvanghuizen en/of in familiehuizen met gezondheidszorg, psychologische ondersteuning en juridische bijstand, taal- en beroepsopleiding, reïntegratie in het arbeidsproces, sociale integratie, financiële educatie en, in het geval van moeders, ondersteuning van het moederschap en de kindertijd; bewustmaking en politieke actie om de oorzaken van mensenhandel en ernstige vormen van uitbuiting weg te nemen, en preventie-initiatieven op scholen en universiteiten. Bovendien is APG23 sinds 2006 vertegenwoordigd bij de Verenigde Naties in Genève als raadgevend speciaal lid in Ecosoc (Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties), waar zij ook optreedt als woordvoerder voor slachtoffers van mensenhandel en gendergerelateerd geweld, als ook kinderen die het slachtoffer zijn van misbruik en verkoop.