Συμβουλές για Επαγγελματίες Υγείας

Διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου από το ΚΜΟΠ για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων με έμφαση στο ρόλο των επαγγελματιών υγείας
14 Οκτωβρίου, 2023
Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων
18 Οκτωβρίου, 2023