Διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου από το ΚΜΟΠ για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων με έμφαση στο ρόλο των επαγγελματιών υγείας

AMELIE | Βελτιώνοντας τις υπηρεσίες anti-trafficking με έμφαση στον τομέα της υγείας
9 Σεπτεμβρίου, 2022
Συμβουλές για Επαγγελματίες Υγείας
17 Οκτωβρίου, 2023