Ηλεκτρονικό μάθημα

Ηλεκτρονικό μάθημα

Χωρίς κατηγορία
Επιθυμητά Μοιραστείτε
Κοινοποίηση Μαθήματος
Σύνδεσμος Σελίδας
Κοινοποίηση στα Social Media

Σχετικά με το μάθημα

Η εμπορία ανθρώπων δεν είναι μόνο μια σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά ταυτόχρονα και ένα πρόβλημα υγείας ατομικής και δημόσιας. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, έχει υπάρξει ελάχιστη εμπλοκή της παγκόσμιας κοινότητας επαγγελματιών υγείας στον διάλογο για την εμπορία ανθρώπων ή για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων, με τις ανάγκες υγείας των επιζώντων ατόμων να έχουν λάβει περιορισμένη προσοχή σε σύγκριση με την ανταπόκριση των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των μεταναστευτικών αρχών (Van der Laan P., 2011- WHO 2012- Zimmerman, 2017).

Οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας είναι μεταξύ των λίγων παρόχων υπηρεσιών που ενδέχεται να συναντήσουν θύματα ενώ ακόμη βρίσκονται σε κατάσταση εμπορίας ανθρώπων. Εάν είναι εφοδιασμένοι/ες με τα κατάλληλα εργαλεία και γνώσεις, μπορούν να αποτελέσουν την πρώτη γραμμή εντοπισμού και προστασίας για πιθανά θύματα εμπορίας ανθρώπων.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ασύγχρονης εκπαίδευσης σχεδιάστηκε από πέντε οργανώσεις υποστήριξης θυμάτων στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου AMELIE και επικεντρώνεται στην παροχή υποστήριξης σε θύματα εμπορίας δίνοντας έμφαση στο περιβάλλον της υγειονομικής περίθαλψης. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών του τομέα υγείας σχετικά με την εμπορία ανθρώπων, στη βοήθειά τους να εντοπίζουν τα θύματα και να παρέχουν κατάλληλη φροντίδα μέσω μιας προσέγγισης ευαίσθητης ως προς το φύλο και το τραύμα.

Το πρόγραμμα παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με την εμπορία ανθρώπων, τα δικαιώματα των θυμάτων και την πρόσβασή τους στην υγειονομική περίθαλψη, τη συμβολή των επαγγελματιών υγείας στις προσπάθειες καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, την παροχή φροντίδας με γνώμονα το τραύμα, την ευαισθησία σε θέματα φύλου και την πολιτισμική επάρκεια, την αναγνώριση πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, την επικοινωνία με τα επιζώντα άτομα, την ασφαλή παραπομπή σε υπηρεσίες, τον μακροπρόθεσμο ρόλο του ιατρικού προσωπικού και τον αντίκτυπο του Covid-19 στην παροχή υπηρεσιών.

Απώτερος στόχος είναι να βοηθηθούν οι επαγγελματίες υγείας να αναγνωρίζουν δείκτες εμπορίας ανθρώπων και να διευκολύνουν την πρόσβαση των επιζώντων ατόμων σε κατάλληλη περίθαλψη.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο: amelie-project@kmop.org

 

📄 Infographic – Επαγγελματίες

📄 Infographic – Θύματα

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εμπορία Ανθρώπων